První kroky projektu Osadní toulky se datují rokem 2011. Tehdy vznikl nápad formou vydání knižní řady zmapovat a zpopularizovat část moderních českých dějin, která zasáhla a ovlivnila nemalou část zejména městské populace. Cílem je přiblížit minulost i současnost tohoto spojení nejen generaci, která své nejlepší roky v této éře prožila.

Co mají společného kostkový cukr, polarograf, bleskosvod, kontaktní čočky, oblouková lampa, ruchadlo? Vše patří mezi vynálezy, na které může být naše malá země pyšná. Do zlatého fondu českých vynálezů můžeme zajisté přiřadit tramping a nohejbal. Tak jako svět zná jména vynálezců Jakuba Kryštofa Rada, Jaroslava Heyrovského, Prokopa Diviše, Otty Wichterleho, Františka Křižíka, Václava a Františka Veverkových, možná se nezapomene ani na jména průkopníků trampingu a nohejbalu.

Oba české fenomény doby mají svou dlouhou historii. Tramping se v našich zemích zabydlel již za dob končícího rakousko-uherského mocnářství, nohejbal svůj zrod zapisuje jen několik let po vzniku Republiky československé. Může se ale zdát nesprávné a snad i nespravedlivé přisvojovat pozici jediného zakladatele právě pro Českou republiku a její předchůdce. Určité formy trampingu se už koncem 19. století vyskytovaly, zejména na severoamerickém kontinentu. Podobné je to u nohejbalu. Samotná podstata hry, kopání do míče a snaha o jeho udržení ve vzduchu, se podle historických pramenů objevily ve světě již v době před naším letopočtem, převážně v Asii. Nicméně český tramping a nohejbal jsou natolik specifické, že jim průkopnickou pozici můžeme směle přisoudit.

Proč právě přichází knižní řada o spojení trampských osad a nohejbalu? Snad proto, že od dob prvního vydání vrcholného díla trampského spisovatele Josefa Peterky alias Boba Hurikána, Dějin trampingu, které z hlediska topografické obsažnosti je dosud nepřekonaným, uplynulo tři čtvrtě století. A snad také proto, že o nohejbalu v něm (ačkoli již prokazatelně existoval), ani ve většině dalších dobových publikací, není ani zmínka. I toto historické opomenutí snad Osadní toulky pomohou napravit.

Joomla templates by a4joomla